03 Şubat 2014 Pazartesi, 15:47
AÇIK YER TOPLANTISI VE YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHLARI YENİDEN BELİRLENDİ
Malatya’da miting gibi açık hava toplantıları ile yürüyüş güzergahlarının yeniden belirlendi.
Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. ve 22. maddeleri ile aynı kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğinin 3. maddesi ‘Açık yer toplantısı yapılacak yerler, gösteri yürüyüşü yapılacak güzergahlar, yürüyüşe geçmek üzere toplanılacak yerler ile dağılma yerleri, basılı veya çoğaltılmış, el ile yazılmış davetiye, resim, afiş, pankart vb.’nin asılacağı veya yapıştırılacağı yerler ve bunlara ilişkin krokiler belirlenir ve her yıl ocak ayında veya gerektiğinde gözden geçirilir’ hükmüne amirdir.
Buna göre, 2014 yılı için ilimiz merkezinde açık yer toplantısı yapılacak yerler, gösteri yürüyüşü yapılacak güzergahlar, yürüyüşe geçmek üzere toplanılacak yerler ile dağılma yönleri, basılı veya çoğaltılmış, el ile yazılmış davetiye, resim, afiş, pankart vb.nin asılacağı veya yapıştırılacağı yerler gözden geçirilmiş, planlanan yerler belirtilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Açık yer toplantısı yapılacak mahaller ve dağılma yönleri şöyle belirtildi:
“Malatya Belediye Binası arkası ve Sümer Camii arkasındaki boş alanlar açık yer toplantı alanı olmak üzere, dağılma güzergahı olarak açık yer toplantı alanından Sümer Camii ile Malatya Belediye Binası arasındaki yol ve Sümer Camii ile Malatya Park (AVM) arasındaki yoldan İnönü Caddesi, D-300 Karayolu (Çevre Yolu) yan yolu istikameti.
Milli Egemenlik Caddesi Üst Kavşağı (100.Yıl Kavşağı) açık yer toplantı alanı olmak üzere, dağılma güzergahı olarak açık yer toplantı alanından Cengiz Topel Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi, İsmetpaşa Caddesi ve Hasanbey Caddesi istikameti.
Kernek Meydanı açık yer toplantı alanı olmak üzere, dağılma güzergahı olarak açık yer toplantı alanından Cengiz Topel Caddesi, Fuzuli Caddesi ve Hamit Fendoğlu Caddesi (Kanal Boyu Caddesi) istikameti.
Tren Garı önü açık yer toplantı alanı olmak üzere, dağılma güzergahı olarak açık yer toplantı alanından Kömür Tevzi Yolu, İstasyon Caddesi ve Tren Garından Ergenekon Köprüsü istikameti.
Miş Miş Fuar Alanı açık yer toplantı alanı olmak üzere, dağılma güzergahı olarak açık yer toplantı alanından D-300 Karayolu ile Miş Miş Fuar Alanının girişinin kesiştiği alan/nokta ve Miş Miş Fuar Alanı çıkış yolu istikameti.”
Gösteri yürüyüşü yapılacak güzergahlar, yürüyüşe geçmek üzere toplanılacak yerler ile dağılma yönleri de şöyle belirtildi:
“Dede Korkut Parkı toplanma alanında toplanarak, gösteri yürüyüşü güzergahı olarak D-300 Karayolu yan yolunu takiben açık yer toplantı alanı olan Malatya Belediye Binası arkası ve Sümer Camii arkasındaki boş alanlara kadar olan güzergah, dağılma güzergahı olarak açık yer toplantı alanından Sümer Camii ile Malatya Belediye Binası arasındaki yol ve Sümer Camii ile Malatya Park (AVM) arasındaki yoldan İnönü Caddesi, D-300 Karayolu (Çevre Yolu) yan yolu istikameti.
Milli Egemenlik Caddesi ile Mimar Sinan Caddesinin kesiştiği toplanma alanında toplanarak, gösteri yürüyüşü güzergahı olarak Milli Egemenlik Caddesini takiben açık yer toplantı alanı olan Milli Egemenlik Caddesi üst kavşağına (100.Yıl Kavşağı) kadar olan güzergah, dağılma güzergahı olarak açık yer toplantı alanından Cengiz Topel Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi, İsmetpaşa Caddesi ve Hasanbey Caddesi istikameti.
Kernek Meydanı toplanma alanında toplanarak, gösteri yürüyüşü güzergahı olarak Cengiz Topel Caddesini takiben açık yer toplantı alanı olan Milli Egemenlik Caddesi üst kavşağına (100.Yıl Kavşağı) kadar olan güzergah, dağılma güzergahı olarak açık yer toplantı alanından Cengiz Topel Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi, İsmetpaşa Caddesi ve Hasanbey Caddesi istikameti.
İsmetpaşa Caddesi ile Zaviye Mahallesi Hasanbey 10. Sokağın kesiştiği (Kemal Özalper İlk Öğretim Okulu önü) toplanma alanında toplanarak, gösteri yürüyüşü güzergahı olarak İsmetpaşa Caddesini takiben açık yer toplantı alanı olan Milli Egemenlik Caddesi üst kavşağına (100.Yıl Kavşağı) kadar olan güzergah, dağılma güzergahı olarak açık yer toplantı alanından Cengiz Topel Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi, İsmetpaşa Caddesi ve Hasanbey Caddesi istikameti.
Eski Belediye Binası toplanma alanında toplanarak, gösteri yürüyüşü güzergahı olarak Fuzuli Caddesini takiben açık yer toplantı alanı olan Kernek Meydanına kadar olan güzergah, dağılma güzergahı olarak açık yer toplantı alanından Cengiz Topel Caddesi, Fuzuli Caddesi ve Hamit Fendoğlu Caddesi (Kanal Boyu Caddesi) istikameti.
Milli Egemenlik Caddesi üst kavşağı (100.Yıl Kavşağı) toplanma alanında toplanarak, gösteri yürüyüşü güzergahı olarak Cengiz Topel Caddesini takiben açık yer toplantı alanı olan Kernek Meydanına kadar olan güzergah, dağılma güzergahı olarak açık yer toplantı alanından Cengiz Topel Caddesi, Fuzuli Caddesi ve Hamit Fendoğlu Caddesi (Kanal Boyu Caddesi) istikameti.
Kömür Tevzi Yolu girişi toplanma alanında toplanarak, gösteri yürüyüşü güzergahı olarak Kömür Tevzi Yolunu takiben açık yer toplantı alanı olan Tren Garı önündeki alana kadar olan güzergah, dağılma güzergahı olarak açık yer toplantı alanından Kömür Tevzi Yolu, İstasyon Caddesi ve Tren Garından Ergenekon Köprüsü istikameti.
Miş Miş Fuar Alanının girişi toplanma alanında toplanarak, gösteri yürüyüşü güzergahı olarak Miş Miş Fuar Alanı giriş yolunu takiben açık yer toplantı alanı olan Miş Miş Fuar Alanına kadar olan güzergah, dağılma güzergahı olarak açık yer toplantı alanından D-300 Karayolu ile Miş Miş Fuar Alanının girişinin kesiştiği alan/nokta ve Miş Miş Fuar Alanının çıkış yolu istikameti.”
Basılı veya çoğaltılmış, el ile yazılmış davetiye, resim, afiş, pankart gibilerin asılacağı ve yapıştırılacağı yerler de şöyle belirtildi:
Kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan yerler olması kaydıyla yukarıda belirtilen gösteri yürüyüşü güzergahları ile açık yer toplantı alanlarının çevresi olarak belirlenmiştir.
İlimiz merkezinde tüm ilgililere ve vatandaşlara duyurulur, aksine hareket edenler hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Cezai hükümleri ile fiilleri başkaca bir suç teşkil etmediği takdirde Kabahatler Kanununun ilgili hükümleri gereğince işlem yapılacağı ilan olunur.”
Okuyucu Yorumları
Karakese.com | Çukurova Bölgesinin En Güncel Bilgi Sitesi
AÇIK YER TOPLANTISI VE YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHLARI YENİDEN BELİRLENDİ