24 Mayıs 2016 Salı
Allah Teâlâ ne görmez?

Hemen “Bizim hoca da bazı ilahiyatçılar gibi kaderi mi inkâr ediyor yoksa kabir azabını mı reddediyor?” demeyin. Cenâb-ı Hakk’a hamd ü senâ ederim ki “ehl-i sünnet ve’l-cemaat” yolunda hâlâ nefes almaktayım. Benim derdim sizi biraz düşündürmek ve bunun için de bir hadise nakletmek.

Rahmetli hocalarımdan biri yurtdışındayken bu soruyu oradaki, İslam’ı yeni kabul etmiş ve dinimizi merak eden kişilere sormuş. Tabii orada bulunanların itikatları o kadar sağlam yer etmiş ki cevap vermekten aciz kalmışlar. Belki de dini, günümüzün bazı hocalarından öğrenmedikleri için şanslılarmış.

Ancak “Allah Teâlâ ne görmez?” suali iyice meraklarını artırmış. En sonunda rahmetli hocam “Âyet’el-kürsî”de de geçmekte olan bu sualin cevabını “Allah Teâlâ rüya görmez” olarak söylemiş.

Bize bunu naklederken şöyle bir detay verirlerdi. Oradaki kişilerden biri farklı fakat çok güzel bir cevapta bulunmuş. Her ne kadar sualin karşılığı olmasa da... Bu kişi “Allah Teâlâ sevdiği kulların günahını görmezden gelir” demiş.

Eğer Allah Teâlâ’yı muhabbetle düşünürsek, değil dosdoğru yoldan bulmak en ters sorularla bile hidayete kavuşabiliriz. Ama şirretlik ve sadece muhalefet etmek için değil, gerçekten öğrenmek için sorarsak. 

BERAT KANDİLİ İLE İLGİLİ HADîS-İ ŞERîFLER

- “Şâban’ın 15. gecesi geldiğinde o geceyi uyanık, ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah (CC) rahmetiyle dünya semâsına tecelli eder.” Hadîs-i Şerîf-İbn-i Mâce

- Cenâb-ı Hakk, Berat Kandili gecesi kullarına şöyle seslenir:

“İstiğfar eden yok mu? Affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu? Hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu? Hemen sağlık ve afiyet vereyim.” Hadîs-i Şerîf-İbn-i Mâce

- “Allah Teâlâ Şâban’ın 15. gecesi tecelli eder ve ana-babasına asi olanlar ile Allah’a (CC) ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar.” Hadîs-i Şerîf-Tirmizî, İbn Mâce

- “Muhakkak ki, Allah Teâlâ Şâban’ın 15. gecesinde dünya semâsına rahmetiyle tecelli eder ve Benî Kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca insanlara mağfiret eder.” Hadîs-i Şerîf-Tirmizî

- “İnsanların bir sene içerisindeki rızıkları, zengin veya fakir olacakları ve ecelleri gibi mühim hususlar bu gece içerisinde meleklere bildirilir. O geceyi ibadet ve taatla geçirmek ve nafile namaz kılmak sevaptır.” Hadîs-i Şerîf- Buhârî

- Bir detay daha zikredelim. Abdullah ibn Abbas Radiyallahüanhüma’dan rivâyet edildiğine göre Kâbe-i Muazzama, Berat Kandili gecesi su ve zemzem karışımıyla (9 farklı ve kıymetli su) yıkanır ve hâlâ bu usul devam etmektedir. Yani Berat Kandili gecesi (bu cumartesiyi pazara bağlayan gece) Kâbe-i Muazzama’nın içi tazim için, yani kirlendiğinden dolayı değil hürmeten yıkanır.

Kâbe-i Muazzama gibi pâk ve tertemiz olan bir beyt bile bu geceye hürmeten kendine çekidüzen veriyor yahut verdiriyorsa kapkara kulluğumuzla ve bütün gafletimizle bizler bu geceden nasıl habersiz, duasız, tövbesiz ayrılabiliriz?

HAZRET-İ ÖMER’İN (RA) BERAT KANDİLİ DUASI

“Allahümme in künte ketebte ismi şakiyyen fi divanil’eşkiya femhuhü. Vektübni fi divanissüadai. Ve in künte ketebe ismi saiden fi divanis’süadai fesbüthü.”

(Allah’ım! İsmim şakîler defterinde ise beni saîdlerden eyle! İsmimi saîdler defterine yazdıysan beni orada sabit kıl!)

GÜNLER GECELER KONUŞUR!

Günler geceler arşivleniyor biliyor musunuz? Hepsi kayıt altına alınıyor. Eminim çoğunuz bunu biliyordur, kendisini en uzakta gören insan bile Allah Teâlâ’nın bir hesap tuttuğunun farkındadır. Fakat bugün ben size farklı bir şey söyleyeceğim.

Siz bu kayıtların canlı olduğunu biliyor musunuz? Evet, yanlış duymadınız, okumadınız. Bu günler, geceler, aldığımız nefesler, kıldığımız kılamadığımız namazlar konuşurlar, dile gelirler, şahitliklerine devam ederler. Daha iyi anlayalım diye söylüyorum, bir nevi dedikodumuzu yaparlar.

Mesela, dün geçti gitti değil mi? Kayıtlar da alındı öyle değil mi? Peki ne yapıyor sizce şu anda, kuzu kuzu yatıyor mu? Hayır! Zikir, fikir, namaz ibadet varsa sizi övecek, gittiği yerde sizi anlatacak, lehimizde kıyamet sabahına kadar şahitlik yapacak ve bu şahitliği şimdiden ilan ederek gerçekleştirecek ammaaaa...

Kabahatlerle, gafletle, kılınmayan namazlarla geçen bir günse dün... O da konuşacaktır ve şu anda da konuşur. Adeta “Falanca kişiye geldim de adam bir namaz kılmadı be! Ya Rabb’i! Bu adamın gafletinden sana şikâyet ediyorum! Ey ahali, ey melekler, ey Allah’ın (CC) mahlûkâtı! Bu adama kendisine ikram olarak verildiğim halde bana kötülük yaptı. Ben Allah’tan (CC) korkarım, onun bu yaptıklarından ben utandım ve titredim. Ya Rabb’i! Bundan hakkımı al!” diyerek feryat eder.

Berat Kandili işte böyle geceleri ve günleri düzeltmek, arşivi sıfırlamak yahut güzellikleri sabit kılmak için en büyük fırsatlardan biridir. Bu gecede muhteşem bir dua var, tövbeyle ve amellerimizi düzeltmekle bu duanın tesiri kendisini gösterecektir.

Okuyucu Yorumları
Karakese.com | Çukurova Bölgesinin En Güncel Bilgi Sitesi
Allah Teâlâ ne görmez?