24 Ağustos 2023 Perşembe, 18:28
Avrupa Birliği Destekli Projemiz, Gençlere İstihdam Sağlayacak
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen 'Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik
İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO)' kapsamında gerçekleştirilecek olan "Empowerment can Begin With
Skills" adlı projemiz, 15-29 yaş arası gençleri kapsayan bir dizi meslekî eğitim ve teknik geziler sayesinde bölgesel
istihdamın önünü açacak. Baykan Denim, Tekno Bağlantı Elemanları ve Yeşilyurt Belediyesinin paydaş olduğu proje
 
uygulama sürecinde eğitime alınan gençler bazı finansal desteklerden de faydalanabilecek.
 
Avrupa Birliğinin NEET PRO programı kapsamında finansal olarak desteklenen projemiz ile 'Ne Eğitimde Ne
İstihdamda Olan' gençlerin kapsamlı ve bütüncül iş gücü piyasası destekleri sayesinde istihdam edilebilirliklerinin
ve iş gücüne katılımlarının arırılması amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda, cinsiyet eşitliği gözetilerek 'Ne
Eğitimde Ne İstihdamda Olan' 15-29 yaş grubunda öncelikle dezavantajlı gençlere tekstil ve makine alanında
mesleki eğitim verilerek ve sosyal beceriler kazandırılarak işgücüne dahil edilmesi sağlanmaya çalışılacak. Projenin
hedef kitlesi, 15-29 yaş aralığında olmakla beraber okul eğitimlerine devam etmeyen, bir işte çalışmayan ve faal
 
olarak iş aramayan gençlerden oluşacak.
 
Proje kapsamında konfeksiyon ve makine programı olarak ikiye ayrılan bir eğitim tasarımı hayata geçecek. Bu
bağlamda konfeksiyon programına seçilecek 40 gence bilgisayar destekli kalıp hazırlama (Gerber), toplam kalite
yönetimi, üretim teknolojileri, teknik İngilizce ve iş sağlığı ve güvenliği konularında mesleki eğitim verilecek. Makine
programına katılacak olan 10 genç ise, bilgi ve iletişim teknikleri, bilgisayarlı makine elemanları tasarımı (Solid
Works), toplam kalite yönetimi, üretim teknolojileri, teknik İngilizce ve iş sağlığı ve güvenliği konularında mesleki
 
eğitimler alacak.
 
Proje kapsamındaki vaatler ve finansal olanaklara bakıldığında ise, 12 haa, haada 5 gün, günde 4 saat mesleki
eğitim olarak tasarlanan eğitim süresince her gence günlük 10 € cep harçlığı verilecek olması, önemli bir gelir
kaynağı olarak görülüyor. Bunun yanı sıra alanında uzman konuşmacılar tarafından meslekî ve sosyal beceriler
konularında gerçekleştirilecek 5 farklı seminer, çalıştay (Workshop) ve kariyer fuarı, yurtiçi teknik ve sosyal gezi
(İzmir ve Bursa), en başarılı 10 öğrenci için yurtdışı teknik ve sosyal gezi (Almanya), girişimcilik eğitimi (KOSGEB
tarafından verilecek), 4 ay boyunca her genç için «Bireysel Eylem Planı (IAP)» desteği (İŞKUR tarafından) ve
projeden her gence IAP dönemi süresince 50 € destek ve başka şehirde iş bulan gence 200 € taşınma desteği gibi
 
olanaklar da gençler için birer istihdam ve kariyer fırsatı olacak.
 
Proje hedef kitlesine uyan tüm gençlerin başvurusuna açık olan başvuru takvimi ise şöyle;
 
İŞKUR’a Başvuru Başlama Tarihi: 16.10.2023
İŞKUR’a Son Başvuru Tarihi: 17.11.2023
Eğitim Başlama Tarihi: 04.12.2023
Eğitim Bitiş Tarihi: 23.02.2024
Okuyucu Yorumları
Karakese.com | Çukurova Bölgesinin En Güncel Bilgi Sitesi
Avrupa Birliği Destekli Projemiz, Gençlere İstihdam Sağlayacak