29 Şubat 2016 Pazartesi, 16:03
BAŞKAN BOZKURT, MUHASEBE HAFTASI’NI KUTLADI
Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ramazan Bozkurt, 1-7 Mart tarihleri arasında Muhasebe Haftası’nın kutlandığını belirterek, 27 yıllık süreçte çok önemli mesafeler kat edildiği ancak çözülmesi gereken birçok sorunun olduğunu ifade etti. 
1-7 Mart tarihleri arasında Muhasebe Haftası’nın kutlandığını ifade eden Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ramazan Bozkurt, yazılı bir açıklama yaparak, tüm çalışanların haftasını kutladı. Son günlerde artan terör olaylarına değinerek açıklamasına başlayan Bozkurt, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Serbest muhasebeci mali müşavir mesleğinin yasal statüye kavuşmasının 27. yılını kutladıklarını kaydeden Bozkurt, “27 yıllık süreçte çok önemli mesafeler kat ettik ancak mesleğimizin önünde çözülmesi gereken birçok sorunlar da bulunmaktadır. Bu sorunlar ülkemizin genel sorunlarından ayrı düşünülemez. Başta Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere birçok kurum ve kuruluşa vergi ve sosyal güvenlik bildirimleri ve diğer mali bildirimler ile ilgili veri akışı, beyanların tanzimi ve gönderimi meslek mensuplarımız tarafından yapılmaktadır. Ayrıca TÜİK, BDDK, SPK, EPDK ve Hazine Müsteşarlığı gibi, ekonomideki diğer düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları da meslek mensuplarımızdan hizmet almaktadırlar. Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlilerinin olduğu kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilinmektedir” ifadelerini kullandı.
Çözüm bekleyen sorun ve taleplerinin olduğunu kaydeden Bozkurt, Türk Ticaret Kanunu başta denetim olmak üzere amacına tekrar kavuşturulması gerektiğini dile getirdi. Bozkurt, “Türk Ticaret Kanunu 10 yılı aşkın hazırlık sürecinin ardından yasalaşmış daha sonra yapılan değişikliklerle amaç ve ruhundan uzaklaştırılmıştır. Mutlaka başta denetim olmak üzere amaç ve hedeflerine kavuşması sağlanmalıdır. Bağımsız denetim, ülkemizde muhasebe mesleği içinde oluşmuş köklü geleneklere sahiptir. Bağımsız denetim Türkiye’de de, dünyada olduğu gibi muhasebe mesleğinin bir parçası ve uzmanlık alanıdır. İlke olarak, denetimsiz işletme düşünülemez. Bağımsız denetimi hayatın her alanında yaşama geçirmek zorundayız. Yerel yönetimlerde, kamu idarelerinde, işletmelerde, tüm şirketlerde, siyasi partilerde, vakıflarda, kısaca güvenlik ve yargı dışında hayatın her alanında en etkin bir şekilde bağımsız denetim uygulanmalıdır. Denetimin olmadığı her yerde suistimaller yaşanır, yolsuzluk yaşanır, yolsuzluğun, suistimalin, panzehiri denetimdir. Bu nedenle en kısa zamanda tüm sermaye şirketlerinin bağımsız denetime tabi tutulması gerekmektedir. Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanması gereken ‘Anonim Şirketler ile Tarım Satış Kooperatifleri ve Üst Kuruluşlarının Denetlenmesine Dair Yönetmelik’ bir an önce yayınlanmalıdır” ifadelerine yer verdi.
Mevzuat ve uygulamalardan kaynaklanan sorunların giderilmesi gerektiğini aktaran Bozkurt, meslek yasasın günümüz koşulları ve mesleki ihtiyaçları göz önüne alınarak değiştirilmesi gerektiğini kaydetti. Bozkurt, “Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile diğer kurumlarca son yıllarda istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Devlet bizden ne kadar bilgi ve belge isterse mesleğe talep, güven ve kıymet artacaktır bunun bilincindeyiz. Ancak bu bedelsiz kalmamalı ve artan is yükü külfet olmaktan çıkarılmalı ve mutlaka ekonomik karşılığını bulmalıdır. Ülkemizin ve ticari hayatın rekabetçi koşulları ve kendi iç dinamikleri nedeniyle yaptığımız çalışmaların karşılığını ücrete dönüştüremediğimiz gibi, bu yıl asgari ücret tarifemiz sıfır artışla yayınlanmıştır. Günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak zamana endeksli ücret tarifesi taleplerimiz kabul edilmelidir. Yasa değişiklikleri ekonomik yaşamdaki yeniliklerin gereğidir. Ancak, aynı düzenlemeleri değiştiren yeni değişiklikler meslek mensuplarının ve vatandaşlarımızın sistemi takip etmesini zorlaştırmaktadır. Sıkça değişen yönetmelik, tebliğ, sirküler, uygulama iç genelgeleri ve özelgelerin takip edilmesi üstelik bunların çoğunlukla yayımlandıkları günde yürürlüğe girmesi meslek mensuplarına ciddi bir iş yükü ve sorumluluk getirmektedir. Meslek mensuplarına bu düzenlemelere uyum için mutlaka süre verilmelidir. Mali suça mali ceza esasından uzaklaşmak, evrensel ceza hukukuna ters düşecek derecede sınırsız - sebepsiz - ölçüsüz cezalar öngörmek hem mükellefi ve hem de meslektaşlarımızı büyük sıkıntıya sokmaktadır. Özellikle meslek mensuplarımızın sorumluluğu meslek yasasında düzenlenmeli ve sorumluluk iyice açıklanan mesleki hata, mesleki suç tanımının üzerine oturtulmalıdır. SMMM’lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir. Beyan, ödeme ve bildirim sürelerinin, Birliğimiz ve odalarımızın görüşü de alınarak, uzatma taleplerini karşılayacak biçimde rasyonel şekilde yeniden belirlenmelidir. Beyan ve ödeme sürelerinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini öneriyoruz. e-Beyanname şifresi yalnızca meslek mensuplarına verilmelidir. Uzlaşma Komisyonlarında Odalarımızın görevlendireceği meslek mensubu bulundurulmalıdır. Serbest meslek faaliyetlerinde KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmelidir. Mesleki faaliyette KDV'yi doğuran olay tahsilata bağlanmalıdır. Serbest meslek yıpranma indirimi (beyin amortismanı) getirilmelidir. Stajyerlerimiz için sosyal güvenlik primi ve vergi muafiyeti sağlanmalıdır. Meslek mensubuna Mücbir sebep hakkı tanınmalıdır. Serbest meslek giderleri genişletilerek yeniden düzenlenmelidir. TBMM’nin beklentimiz olan yasal düzenlemeleri yapmasını, mesleğimizle ilgili düzenlemelerde görüş ve önerilerimizi değerlendirmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Okuyucu Yorumları
Karakese.com | Çukurova Bölgesinin En Güncel Bilgi Sitesi
BAŞKAN BOZKURT, MUHASEBE HAFTASI’NI KUTLADI