20 Kasım 2023 Pazartesi, 21:52
Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi IX. Birleşimi 20 Kasım 2023 Pazartesi
günü saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili Nevzat Aslan Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.
Mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin
görüşülmesine geçildi.
Gündem maddeleri arasında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2023 Mali
Yılı Ek Bütçesi hakkında Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı teklifi ve Yeşilyurt
ilçesine bağlı İkizce ve Mollakasım mahallelerinde 1/5000 Nazım İmar Planı
değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporları görüşülerek,
kabul edildi.
Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantılarının X. Birleşiminin ise 21
Kasım 2023 Salı günü saat 14.00’te yapılmasına karar verildi.
Okuyucu Yorumları
Karakese.com | Çukurova Bölgesinin En Güncel Bilgi Sitesi
Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı