03 Temmuz 2024 Çarşamba, 23:20
Gazze Şeridi’nde Yaşanan İşgal, Soykırım ve Çatışmalar Derhak Durdurulmalıdır
MİMARLAR ODASI BASIN AÇIKLAMASI:
GAZZE ŞERİDİ’NDE YAŞANAN İŞGAL, SOYKIRIM VE ÇATIŞMALAR
DERHAL DURDURULMALIDIR!
3 Temmuz 2024
Uygarlıkların beşiği olan ve küresel güçlerin rekabet alanına dönüşen Orta Doğu coğrafyasında etkin
olan şiddet ve savaş politikaları; bölgede gerilim ve çatışmalara, kentlerin yıkılmasına, milyonlarca
insanın ölümüne, sakat kalmasına ve yaşam çevrelerini terk ederek göç etmelerine sebep olmaktadır.
TMMOB Mimarlar Odası olarak, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da yaşanan gelişmeleri; bilhassa binlerce
kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan, insanların sağlıklı ve güvenlikli yaşam çevrelerine
büyük zarar veren süreçleri artan bir kaygıyla izlemekteyiz.
 
İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda resmi verilere göre
ölenlerin sayısı 37 bin 877'ye, yaralananların sayısı da 86 bin 969'a yükselmiştir. Ancak yapılan
açıklamalarda enkaz altında halen binlerce insanın kayıp olduğu bildirilirken; Filistin halkının sığındığı
hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapının da tahrip edildiği bilinmektedir.
 
İnsanlığın ve toplumların maddi manevi varlıklarının, kültürlerinin tümünün sonu olabilecek savaşları
önlemek üzere, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile temel hak ve özgürlükler güvence altına
alınmış; her devlet barış hakkını korumak ve bu hakkın uygulanmasını sağlamakla yükümlü kılınmıştır.
 
Yaşam, hürriyet ve güvenlik her bireyin hakkıdır. En temel insan haklarından olan sağlıklı ve güvenli
bir çevrede barış içinde yaşam hakkının sağlanması için şiddet politikalarının bir an önce terk edilmesi
insani ve tarihsel bir sorumluluktur.
 
Mimarlar, kültürel, sosyal ve coğrafi farklılıkların sürdürülebilirliği konusunda toplumsal sorumluluk
taşımaktadırlar. Barınaktan kentsel boyuta kadar, bütün yerleşmelerin fiziksel ortamını oluşturan yapı
üretimi ve mekân tasarımı etkinliği olan mimarlık, yalnızca bina üretim süreci ile sınırlı değil, aynı
zamanda taşıdığı sosyal sorumluluk nedeniyle herkes için yararlı ve önemlidir. Mimarlık evrensel
değerleri bağlamında insancıldır, yaşam hakkına saygılı ve barıştan yanadır.
 
Bu bağlamda, TMMOB Mimarlar Odası olarak bir kez daha uluslararası kamuoyunu, savaşın ve
çatışmaların durdurulması için harekete geçmeye; eğitim, sağlık ve tüm diğer kentsel hizmetlerin
normale döndürülmesi ve yüz binlerce masum insanın yaşamlarının korunması için göreve çağırıyor,
uluslararası hukuka ve evrensel insan haklarına aykırı olan bütün hareketleri kınıyor ve derhal son
verilmesi için çağrıda bulunuyoruz.
 
TMMOB MİMARLAR ODASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU
Okuyucu Yorumları
Karakese.com | Çukurova Bölgesinin En Güncel Bilgi Sitesi
Gazze Şeridi’nde Yaşanan İşgal, Soykırım ve Çatışmalar Derhak Durdurulmalıdır