26 Nisan 2014 Cumartesi, 12:32
İL İSTİHDAM KURULU TOPLANTISI YAPILDI
 Malatya İl İstihdam Kurulu Nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi. 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç başkanlığında yapılan toplantıya kurulun üyesi resmi kurumlar ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldılar.
Toplantıda verilen bilgide Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğüne kayıtlı 22 bin 693 işsizin bulunduğu ve bunların yüzde 37,7’sinin kadın, yüzde 62,3’ünün erkek iş arayanlar olduğu belirtilerek, “İl Müdürlüğümüzde kayıtlı iş arayanların yüzde 49,7’si ilköğretim mezunudur. İlköğretim mezunlarını sırasıyla yüzde 27,1 ile ortaöğretim ve yüzde 11,5 ile ön lisans mezunları takip etmektedir. Kurumumuza kayıtlı işsizlerin çok büyük bir kısmı genç işsizlerden oluşmaktadır. 15-29 yaş aralığında değerlendirdiğimiz bu grupta ki işsizlerin (10.851 kişi) toplam işsizler içindeki oranı yüzde 48’dir. Erkeklerde işsizliğin en fazla görüldüğü yaş grubu yüzde 14,25 ile 25-29 yaş grubu olurken ikinci sırada yüzde 12,3 ile 20-24 yaş grubu gelmektedir. Kadınlarda en yüksek oranın görüldüğü yaş grubu yüzde 9,87 ile 25-29 yaş grubu olup ikinci sırada yüzde 7,64 ile 20-24 yaş grubu yer almaktadır” denildi.
Verilen brifingde, “2014 Mart ayında İl Müdürlüğümüzce özel sektörde bin 570 kişi işe yerleştirilmiştir. Kamu ve özel sektörde olmak üzere bin 87’si erkek, 536’sı kadın toplam bin 623 kişinin işe yerleştirildiği tespit edilmiştir. İstihdam edilenlerin meslek gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibi olup, işe yerleştirilenlerin cinsiyetlerine göre meslek grupları irdelendiğinde erkeklerde en yüksek istihdamın gerçekleştiği meslek grubu yüzde 84,5 ile nitelik gerektirmeyen meslekler olurken, kadınlarda en yüksek istihdam yüzde 81,3 kişi ile sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar meslek grubunda olduğu görülmektedir. 2014 yılının ilk üç ayında özel ve kamu iş yerlerinden olmak üzere toplam 2 bin 708 açık iş talebi almıştır. Söz konusu açık işler için 7 bin 752 iş arayan işverenlere takdim edilmiştir. İşverenler talep ettikleri 2 bin 708 açık iş için bin 623 iş arayanı istihdam etmişlerdir” denildi.
“2009 yılından itibaren 20 bin ile 26 bin arasında değişen kayıtlı işsiz sayısı, Mart 2014 sonu tarihi itibarı ile 22 bin 693 kişidir. Ayrıca Kurumumuz veri tabanına kayıtlı iş arayanların tamamı gerçek anlamda işsiz olmayıp, daha iyi şartlarda iş arayan çalışanlar da Kurumumuza kayıt yaptırabildiğinden söz konusu veriler onları da kapsamaktadır” denilen brifing raporunda, 2009 yılında 25 bin 125, 2010 yılında 20 bin 780, 2011 yılında 22 bin 663, 2012 yılında 25 bin 340 ve 2013 yılında ise 26 bin 587 kayıtlı iş arayan bulunurken, bu rakamın Mart 2014 sonu itibariyle 22 bin 693 olduğu kaydedildi.
Okuyucu Yorumları
Karakese.com | Çukurova Bölgesinin En Güncel Bilgi Sitesi
İL İSTİHDAM KURULU TOPLANTISI YAPILDI