23 Ağustos 2014 Cumartesi, 11:14
KUYAP BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
 KOBİ Çalışan ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Arttırılması Projesi (KUYAP) bilgilendirme toplantısı yapıldı. 
KOBİ'lere yönelik ücretsiz geliştirme programları kapsamında yapılan ve KUYAP Bölge Koordinatörü Buğra Barlas’ın sunumunu yaptığı bilgilendirme toplantısına, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, Meclis Başkanı Akif Baştürk, meclis üyeleri ve borsa personelleri katıldı.
Malatya Ticaret Borsası (MTB) Salonu’nda, meclis üyeleri ve çalışanlarına yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısı hakkında KUYAP tarafından yapılan açıklamada, “Birliğimiz tarafından, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKGOP) kapsamında, “KOBİ Çalışan ve İşverenlerinin Küresel Ekonomideki Değişimlere Uyum Yeteneğinin Artırılması Projesi” (KUYAP) adlı Operasyon (geniş kapsamlı Proje) yürütülmektedir. Uygulama süreci 2013 yılı Şubat ayında başlamıştır.
5 milyon Avro bütçesi olan KUYAP; 15 büyüme merkezinde uygulanmaktadır (Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Trabzon, Kayseri, Van, Kastamonu, Sivas, Samsun, Gaziantep, Kars, Erzurum, Kahramanmaraş, Batman). KUYAP dahil, İKGOP kapsamındaki tüm operasyonlardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sorumludur.
KUYAP kapsamında, işveren ve çalışanların eğitim ihtiyaç analizleri yapılmakta olup, tamamlanma aşamasına gelinmiştir. Bu analiz sonuçlarına göre genel ve mesleki alanlarda eğitimler düzenlenecek; işverenler, çalışanlar ve Oda personeli için AB ülkelerine ve gelişmiş sanayi bölgelerimize çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. KUYAP çerçevesinde 2000 işveren ve 3000 çalışanın eğitim alması planlanmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
“Ayrıca, operasyonun sürdürülebilirliğini sağlamak ve Odalarımızı kurumsal anlamda desteklemek amacıyla, Birliğimiz ve 15 Büyüme Merkezindeki Odalar arasından seçilen 5 Oda bünyesinde (Elazığ TSO, Erzurum TSO, Samsun TSO, Gaziantep SO, Sivas TSO), Eğitim Destek ve Koordinasyon Merkezleri kurulmuştur. Merkezlere eğitim uzmanı istihdamı süreci başlatılmıştır. Tam olarak işlevsel hale geldiklerinde Merkezler, KOBİ’lere mesleki eğitim alanında destek vermek ve okul-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütecekler ve böylece, Odalarımızın işgücü piyasasında daha aktif hale getirilmesi yolunda önemli bir pilot uygulama gerçekleşmiş olacaktır. Merkezler, Odaların bir birimi olarak faaliyet gösterecek ve genel olarak işverenlerin eğitimi ve mesleki eğitime ilişkin faaliyetler yürütecektir. Bu çerçevede merkezlerin, KOBİ’lere hizmet ve kaynaklara erişimlerinde destek vermeleri ve meslek okullarıyla yakın işbirliği içinde olmaları öngörülmektedir. Birliğimiz bünyesinde kurulan merkez ise, hem üyelerine hizmet verecek, hem de diğer merkezlerin koordinasyonunu sağlayacaktır” denilen açıklamanın son bölümünde şunlar belirtildi:
“Mal alımı ihalesiyle merkezlere ekipman (masaüstü bilgisayar, lap top, printer, fotokopi makinesi, tarayıcı, projeksiyon aleti, sunucu, kablosuz modem vb. bilgi-iletişim teknolojileri ekipmanı ile ofis mobilyaları ve beyaz eşya) alınacaktır.
Birliğimiz bünyesinde kurulacak olan Merkeze ise, tüm Oda ve Borsalara uzaktan eğitim verilmesine imkan sağlayacak uzaktan öğrenme donanımı kurulacaktır.”
Okuyucu Yorumları
Karakese.com | Çukurova Bölgesinin En Güncel Bilgi Sitesi
KUYAP BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI