23 Ocak 2018 Salı, 19:02
MTB Akreditasyon Sistemi Kapsamında Denetimden Geçti
Malatya Ticaret Borsası (MTB) Akreditasyon Sistemi kapsamında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından denetimden geçti. 
Türk Oda/Borsa Sisteminin, Oda/Borsalar arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda/Borsa Sisteminin iş dünyası nezdinde ki saygınlığını arttırması, odalar ve borsalarda sunulan hizmet türlerinin genişletilmesini, hizmet kalitesinin iyileştirilmesini ve Türk Oda/Borsa sisteminin Avrupa Oda/Borsalar sistemine uyumunun sağlanmasını amaçlayan Akreditasyon Sistemi kapsamında, Malatya Ticaret Borsasının denetimi gerçekleştirildi.
TOBB Akreditasyon Kurumu adına Türk Loydu denetçisi Serkan Şahin tarafından gerçekleştirilen denetimde Malatya Ticaret Borsası Akreditasyon Standardını oluşturan Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı, Mali Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Planlaması ve Yönetimi, Haberleşme ve Yayınlar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı, Üye İlişkileri, Kalite, İletişim Ağı, Politika ve Temsil, Bilgi, Danışmanlık ve Destek, İş Geliştirme ve Eğitim, Borsacılık Faaliyetleri başlıkları altındaki kriterlerden denetlendi.
Akreditasyon denetimi açılış toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı ve Akreditasyon İzleme Komitesi Üyesi Gürsel Özbey, Genel Sekreter Vahap Bulgurlu, Akreditasyon ve Muhasebe sorumlusu Nurdan Özendi, Laborant Bülent Koçyiğit, Tescil sorumlusu Cem Atar, AR-GE sorumlusu Kübra Payza ve diğer personeller katıldı.
Açılışı yapan Yönetim Kurulu Başkanı ve Akreditasyon İzleme Komitesi Üyesi Gürsel Özbey Malatya Ticaret Borsasının kuruluşu, yapısı, faaliyetleri ve projeleri ile ilgili bilgiler vererek borsanın stratejik plan ve hedefleri hakkında bilgi aktarımında bulundu.
Okuyucu Yorumları
MTB Akreditasyon Sistemi Kapsamında Denetimden Geçti