24_EYLUL__BASKAN_GEVREK_SADI_FINDIKLI_ZIYARET paylaşan: metinkayatv