18_KASIM_GASP_ZANLISI_ADLIYEYE_SEVK_EDILDI paylaşan: metinkayatv